Video

Ikinalulugod naming dalhin sa iyo ang sumusunod sa mga pagrekord ng demand, na magagamit upang matingnan anumang oras. Mangyaring ipaalam sa amin kung mayroon kang anumang mga katanungan.

Mangyaring tandaan, maliban kung tinukoy kung hindi man, walang mga magagamit na CE para sa alinman sa mga sumusunod na nilalamang On Demand.

Teletherapy - 4 na Mabilis na Mga Hakbang upang Magsimula

Mga Itinatampok na Icon ng Play Video

Itinanghal ni Jody Bechtold, LCSW, ICGC-II, BAC

Ang paggamit ng teledeapy bilang isang paraan ng pagtulong sa mga kliyente ay patuloy na naging isang mahalagang paraan upang mag-alok ng mga serbisyo. Ang mga hadlang sa heyograpiya, alalahanin sa kalusugan at mga limitasyon sa transportasyon ay nagresulta sa pangangailangan para sa virtual na komunikasyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 na nararanasan nating lahat ay nagpalakas ng pangangailangang ito sa isang punto kung saan ang telherapy ngayon ay mahalaga upang mapanatili ang koneksyon ng tagapayo at kliyente. Tutugunan ng recording na ito ang mga paraan upang mabilis na bumangon at tumakbo upang makapag-alok ng mga serbisyo.