Mga Pundasyon ng Responsableng Pagsusugal

Itinanghal ni: Ken Litwak II, CADC, ICGC-I, CCTP, DRCC

Tinalakay ng webinar na ito ang mga pangunahing prinsipyo ng responsableng pagsusugal. Ang broadcast na ito ay nagbibigay ng isang maikling pangkalahatang ideya ng problema at hindi maayos na pagsusugal, tinatalakay ang mga natatanging aspeto ng internet kumpara sa brick at mortar casino na pagsusugal, at naglalarawan ng mga prinsipyo ng responsableng pagsusugal. Sinusuri namin ang mga babalang palatandaan ng pagsusugal sa problema at tinatalakay kung saan pupunta para sa tulong para sa mga sugarol at miyembro ng pamilya na nararamdaman na mayroon silang problema.