Online na Pagsusugal: Pagpapalawak at Paggamit sa Times of Crisis

Iniharap ni: Gregory A. Krausz, MA, CAADC, LPC

Ang webinar na ito ay nag-aalok ng pagkakataon para sa isang talakayan tungkol sa kung paano ang krisis, paghihiwalay at pagkakaroon ay maaaring makaapekto sa pag-uugali sa online na pagsusugal. Ang pokus ay sa kahalagahan ng pagtugon sa stress na madalas na nauugnay sa krisis, nag-aalok ng paggamit ng mga serbisyo kabilang ang teledeapy at pagbuo ng mga mabisang paraan upang makamit ang koneksyon at komunikasyon sa mga kliyente.