Iba pang Mapagkukunan ng Pag-iwas

Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang suriin ang mga sumusunod na mapagkukunan ng pag-iwas.

Pennsylvania Youth Survey (PAYS)

 

McGill University

 

Pag-iwas sa DDAP

 

SAMHSA Strategic Framework

 

Buwan ng Kamalayan sa Pagsusugal sa Problema (PGAM)

 

Mga Kaakibat ng Estado

 

Commonwealth Prevention Alliance

 

NSW Youth Gambling Study 2020 (Australia)

 

Mga Mapagkukunan ng Pagsusugal/Gaming Disorder

 

'Responsableng Pagsusugal' at Educational Resources