Mga Implikasyon ng Problema sa Pagsusugal para sa Kapakanan ng Bata

Ang 90-minutong webinar na ito ay idinisenyo upang ipakilala ang pinakabagong mga legal na opsyon sa pagsusugal sa Pennsylvania at tukuyin ang may problema at hindi maayos na pagsusugal. Sa pagpapalawak na kinabibilangan ng online na pagtaya sa sports, mga laro sa casino, at mga lottery, mas maraming indibidwal at pamilya ang maaapektuhan ng mga problema sa pagsusugal. Ito ay maaaring humantong sa mga bata at pamilya na masangkot sa sistema ng kapakanan ng bata. Tuturuan ng webinar na ito ang mga propesyonal na tasahin ang mga pamilya sa pamamagitan ng lens ng pagsusugal, kabilang ang mga palatandaan ng problema ng magulang sa pagsusugal. Malalaman din ng mga kalahok ang tungkol sa PA Council on Problem Gambling bilang isang mapagkukunan para sa edukasyon at mga referral para sa tulong.

Sino ang Dapat Dumalo: Ang modyul na ito ay inilaan para sa pampubliko at pribadong mga propesyonal sa kapakanan ng bata.