Iba pang mga Mapagkukunan ng

Mangyaring maunawaan na ang tulong ay magagamit sa Pennsylvania at posible ang pag-recover. Inaasahan namin na sasamantalahin mo ang libre, 24 na oras na helpline, pati na rin ang maraming iba pang mga mapagkukunan na ibinibigay sa ibaba.

Board ng Control ng PA Gaming

Mga Programang Kagawaran ng Gamot at Alkohol ng PA

Pambansa / Mga Kaakibat ng Estado

Pangangasiwa sa Utang

Iba pang mga Mapagkukunan ng

Gaming Disorder

Mga Podcast / Mga Programa sa Radyo