Pagbubukod sa Sarili

Ang self-exclusion ay isang proseso na nagbibigay-daan sa isang tao na humiling na hindi isama sa mga aktibidad na legal na pagsusugal sa Pennsylvania. Ang mga indibidwal na nagpatala sa self-exclusion ay ipinagbabawal na mangolekta ng anumang mga panalo, mabawi ang anumang pagkalugi o tumanggap ng mga komplimentaryong regalo o serbisyo o anumang iba pang bagay na may halaga mula sa anumang lisensyadong pasilidad o organisasyon.

Sa Pennsylvania, maraming mga pagpipilian para sa Pagbubukod sa Sarili mula sa magagamit na pagsusugal. Mangyaring suriin ang mga programa sa ibaba at piliin ang (mga) isa na sa palagay mo ay maaaring maging kapaki-pakinabang.

Available ang mga Self-Exclusion Program sa PA

Bisitahin ang Board ng Control ng PA Gaming para sa karagdagang impormasyon: