Ang Mga Karaniwang Epekto ng COVID-19 Crisis: Isang Sulyap sa Kahalagahan ng Pag-aalaga sa Sarili at Katatagan

Itinanghal ni: Trish Caldwell, MFT LPC CCDPD CCTP CAADC

Ang pagsasanay na ito ay nagsisiyasat ng mga praktikal na paraan para sa mga tagapayo sa pagsusugal at iba pang mga propesyonal upang makatulong na mapanatili ang kanilang kagalingang pangkaisipan sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19 at higit pa. Kasama sa talakayan ang mga karaniwang reaksyon sa pandemya mula sa parehong personal at propesyonal na lens at pagkilala sa mga diskarte upang pamahalaan ang anumang mga hindi ginustong sintomas pati na rin ang paghihiwalay sa lipunan.

Bukod pa rito, ang kahulugan ng katatagan sa mga oras na tulad nito para sa mga tagapayo sa pagsusugal at iba pang mga propesyonal ay nakatuon, at kung paano gamitin ang katatagan na ito upang matulungan ang iyong sarili at ang iyong pinaglilingkuran na makalusot sa mga mahirap na panahong ito.