Tulong

Maaari mong ma-access ang aming helpline tatlong paraan

Magagamit ang tulong.
Posible ang pag-recover.

Ang Konseho sa Mapilit na Pagsusugal ng Pennsylvania, Inc., ay nagpapanatili ng a 24 na oras na helpline, na naglalayong tulungan ang mga tao na ang buhay ay apektado ng mga problemang nauugnay sa pagsusugal. Maging ang indibidwal mismo, o mga kaibigan at miyembro ng pamilya, nagsusumikap kaming ikonekta ang mga tumatawag sa mga karagdagang mapagkukunan na matatagpuan malapit sa kanila. Ang helpline ay nagbibigay ng tulong sa paraan ng pamamahala ng krisis, mga referral sa mga nagbibigay ng paggamot at ahensya ng pagpapayo sa PA, at impormasyon tungkol sa mga pagpupulong ng Gamblers Anonymous at Gam-Anon na matatagpuan sa buong Commonwealth.

Nag-aalok ang helpline ng 24/7/365, live na tulong sa mga tumatawag. Ang mga tawag ay libre at ganap lihim. Para sa mga tumatawag na may pangunahing wika maliban sa Ingles, isang serbisyo sa pagsasaling linya ng wika ang magagamit, na nag-aalok ng tulong sa higit sa 200 mga wika. Magagamit din ang mga pagpipilian sa chat at text.