Naghahanap ng Tulong

Mangyaring malaman na may tulong na magagamit sa Pennsylvania at posible ang pag-recover. Inaasahan namin na sasamantalahin mo ang libre, 24 na oras na helpline, pati na rin ang maraming iba pang mga mapagkukunan na ibinibigay dito.